Ανακαίνιση Επαγγελματικών Χώρων

Η Τελώρ Ενεργειακή Κατασκευαστική αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανακαίνιση κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα μαζικής εστίασης, καταστήματα τροφίμων και ποτών καθώς και καταστήματα που παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες ) και εμπορικών καταστημάτων και πολυκαταστημάτων (καταστήματα ρούχων, καλλυντικών, υποδημάτων, αθλητικών ειδών, παιχνιδιών, εκθέσεως αυτοκινήτων, βιβλιοπωλείων, κινητής τηλεφωνίας, κοσμηματοπωλείων κ.λ.π) .

Διαθέτοντας την απαραίτητη οργανωτική δομή (τμήμα μελετών και επιβλέψεων αποτελούμενο από έμπειρους και εξειδικευμένους στο συγκεκριμένο αντικείμενο αρχιτέκτονες, διακοσμητές, μηχανολόγους-ηλεκτρολόγους, πολιτικούς μηχανικούς) καθώς και οργανωμένο τμήμα κατασκευών που απαρτίζεται από έμπειρα και άριστα καταρτισμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (οικοδόμοι, γυψοσανιδάδες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, ηλεκτρονικοί, πλακάδες, καναλάδες, σιδηρουργοί, ξυλουργοί κ.λ.π) αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την εξαρχής κατασκευή ή την ανακαίνιση του καταστήματος σας προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που διακρίνονται για την υψηλή αισθητική, την λειτουργικότητα, την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η ανακαίνιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία καθώς πέραν των σύνηθων απαιτήσεων για καλαισθησία και λειτουργικότητα, τα καταστήματα αυτού του είδους οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες προσδιορίζονται από ειδική νομοθεσία καθώς και από τους οδηγούς υγιεινής του ΕΦΕΤ, καθιστώντας πλέον υποχρεωτικό να κατασκευάζονται ή να ανακαινίζονται με τέττοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004ικό ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος τους. Η μη τήρηση των προδιαγραφών αυτών κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση σημαίνει και αδυναμία έκδοσης της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Ένας άλλος επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας που αποτελεί βασικό πυλώνα της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας αυτού του είδους των επιχειρήσων είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους της λειτουργίας τους, καθώς αποτελούν μια από τις πλέον ενεργοβόρες δραστηριόητες, κυρίως στις περιπτώσεις των καταστημάτων μαζικής εστίασης.

Η Τελώρ Ενεργειακή Κατασκευαστική μπορεί να σταθεί δίπλα σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον αρχικό σχεδιασμό και την αδειοδότηση του καταστήματος μέχρι και την πλήρη κατασκευή ή την ανακαίνιση και παράδοση με το κλειδί στο χέρι, παρέχοντας πρωτοποριακές ιδέες, αξιόπιστες λύσεις και υπηρεσίες καθώς και μεγάλο εύρος προϊόντων και εξοπλισμών για καταστήματα, με στόχο το βέλτιστο λειτουργικό, αισθητικό και τεχνικoοικονομικό αποτέλεσμα.

Τα στάδια Ανακαίνισης Καταστήματος είναι τα παρακάτω:

 • Σχεδιασμός του καταστήματος (διάταξη χώρων και εξοπλισμού) και εκπόνηση μελετών για την άδεια λειτουργίας.
 • Εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας. και διεκπεραίωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών σε περίπτωση που υπάρχεια ανάγκη για αλλαγή χρήσης από την πολεοδομία.
 • Εκπόνηση μελέτης διακόσμησης από ειδικό αρχιτέκτονα – διακοσμητή (εφόσον το επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης).
 • Εκπόνηση ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εφόσον απαιτούνται όπως μελέτη φωτισμού (φωτοτεχνική μελέτη), μελέτη εγκατάστασης υγραερίου, μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη ηλεκτρολογικών, μελέτη εξαερισμού – αερισμού.
 • Διάφορες οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης καταστήματος (χωρίσματα γυψοσανίδας ή κτιστά με ALPHA BLOCK, επιχρίσματα, γεμίσμαατα δαπέδων, διάστρωση πλακιδίων σε δάπεδα και τοίχους, κατασκευή ψευδοροφών, μεταλλικές κατασκευές, κουφώματα, βιτρίνες, υαλοπίνακες, αλουμίνια, ξυλουργικές κατασκευές, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π).
 • Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων πυρασφάλειας (πυρανίχνευση, πυρόσβεση κ.λ.π).
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων υγραερίου ή φυσικού αερίου.
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων εξαερισμού – αερισμού.
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού.
 • Κατασκευή και εγκαταστάση ψυκτικών θαλάμων καθώς και πάσης φύσεως ψυκτικών μηχανημάτων εφόσον απαιτούνται.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης).