Ανακαίνιση Ξενοδοχείων

Η Τελώρ Ενεργειακή Κατασκευαστική είναι μια εταιρία με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε πάσης φύσεως ανακαινίσεις παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες & λύσεις που αφορούν στη μερική ή στην ολική αναμόρφωση χώρων. Έχουμε την δυνατότητα να αναλαμβάνουμε και πολύπλευρα έργα όπως είναι οι ανακαινίσεις κάθε είδους χώρων φιλοξενίας: από ξενοδοχειακές μονάδες, συγκροτήματα και ξενοδοχεία, ως και τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, με άριστα αποτελέσματα.

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κατασκευή

Η εταιρεία Τελώρ Ενεργειακή Κατασκευαστική μέσα από τα πακέτα ανακαίνισης ξενοδοχείων προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων σε σχεδιαστικό και σε κατασκευαστικό επίπεδο. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της αρχιτεκτονική μελέτης σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του επιχειρηματία. Η μελέτη εγγυάται άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα , την μοναδικότητα της σχεδιάσης και την διασφάλιση για την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για τα τουριστικά καταλύματα.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας εξασφαλίζει την ποιότητα της κατασκευής μέσα από αυστηρά χρονοδιαγράμματα που επιτρέπουν στον επιχειρηματία τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του.

Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

Η εταιρεία Τελώρ Ενεργειακή Κατασκευαστική μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών προσφέρει λύσεις για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και φωτισμό στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Τα κοστολόγια που έχει εξασφαλίσει σε συνδυασμό με τις αισθητικές κατευθύνσεις και συμβουλές που παρέχονται από τους μελετητές εγγυώνται σύγχρονες τουριστικές μονάδες που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις του design στον χώρο των τουριστικών καταλυμάτων. Ο εξοπλισμός και ο φωτισμός που περιλάμβάνεται στα πακέτα καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του κάθε δωματίου και έχει την δυνατότητα να εμπλουτιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Ένταξη σε Επιδοτούμενο Πρόγραμμα

Η ένταξη της ανακαίνισης ή της κατασκευής ενός τουριστικού καταλύματος σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός νόμος) είναι μια ακόμα υπηρεσία που προσφέρετε μέσα από το οργανωμένο δίκτυο των συνεργατών της. Η γνώση των όρων ένταξης στα χρηματοδοτικά προγράμματα και η συνέπεια της κατασκευαστικής διαδικασίας με τους κανόνες κατοχυρώνει την εκταμίευση της εγγεκριμένης χρηματοδότησης.

Εταιρική Ταυτότητα

Η διαδικασία ανακαίνισης ενός τουριστικού καταλύματος ή η δημιουργία ενός νέου προϋποθέτει εργασίες μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών. Η εταιρική ταυτότητα, ο τρόπος που αυτή παρουσιάζεται στο κοινό και ο τρόπος που η επιχείρηση προβάλει τα χαρακτηριστικά της είναι στοιχεία στρατηγικής σημασίας της τουριστικής επιχείρησης. Συνεργάτες της εταιρείας Λάκων Τεχνική Κατασκευαστική αναλαμβάνουν να συνθέσουν τα οπτικά και λεκτικά στοιχεία που ολοκληρώνουν την εταιρική της ταυτότητα και κάνουν την επιχείρηση να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Από τα πιο σημαντικά στοιχεία της ανακαίνισης ενός τουριστικού καταλύματος θεωρείται και η ενεργειακή του αναβάθμιση. Η εταιρεία Τελώρ Ενεργειακή Κατασκευαστική διαθέτει κατασκευαστικό συνεργάτη με πιστοποιημένα προϊόντα της EUROPA που μπορούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το κτίριο.

Οι ενεργειακές καταναλώσεις σε θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό χρήσης για την λειτουργία μιας τουριστικής επιχείρησης μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την εγκατάσταση εξιδεικευμένων μηχανολογικών συστημάτων .Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες μηχανολογικές λύσεις για νέες κατασκευές ή για προσαρμογή σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Πιστοποίηση

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό καθεστώς βασική προυπόθεση για την ισχύ του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ενός τουριστικού καταλύματος είναι η απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάταξης. Αυτό χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας μέσω των συνεργαζόμενων φορέων ελέγχου και πιστοποίησης.

Η εταιρεία Τελώρ Ενεργειακή Κατασκευαστική ολοκληρώνει τις διαδικασίες αναβάθμισης ενός τουριστικού καταλύματος σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) .Προσφέρουμε το Πιστοποιητικό κατάταξης και οργανώνόνουμε όλη την διαδικασία κατασκευής με τρόπο τέτοιο ώστε η επιχείρηση να πληροί τις προδιαγραφές και να συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων με βάση τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.