Ενεργειακά Έργα

Ενεργειακά Έργα

Η εταιρεία Τελώρ Ενεργειακή ΙΚΕ δραστηριοποιείται στη κατηγορία των ενεργειακών έργων που αφορούν τα φωτοβολταϊκά.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών είναι ενα διαρκώς εξελισσόμενο επενδυτικό περιβάλλον το οποίο προσφέρει μεγάλο κέρδος στον ιδιοκτήτη του αλλά και στο περιβάλλον.

Η Τελώρ Ενεργειακή ΙΚΕ αναλαμβάνει :

 • Αξιολόγηση του γηπέδου ως προς την καταλληλότητά του για εγκατάσταση Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
 • Προμελέτη, Οικονομική Αξιολόγηση και εκτίμηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Έκδοση Αδειών Παραγωγής – Εγκατάστασης – Λειτουργίας
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Λεπτομερής σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής για την κατασκευή των Σταθμών
 • Σύνταξη, υποβολή στο Υπουργείο Οικονομίας και διαχείριση του Φακέλου της Τεχνικοοικονομικής Μελέτης για υπαγωγή της επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Σύνταξη φακέλων για ένταξη των έργων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα.
 • Εγκατάσταση με εφαρμογή των πιό σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών λύσεων.
 • Επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Συντήρηση λειτουργίας του έργου.

Αναλαμβάνουμε εκτός από Φωτοβολταικά Πάρκα και Φωτοβολταικά σε Στέγες η Ταράτσες για συμψηφισμό ή αυτονόμηση.

Τέλος διαθέτουμε ολοκληρωμένα προγράμματα Συντήρησης Φωτοβολταικών πάρκων, όπου αντιμετωπίζονται τα σφάλματα εγκατάστασης και διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού.