Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Τα ενεργειακα σπιτια ενεργειακής κλάσης Α λέγονται τα σπίτια που σχεδιάζονται και χτίζονται σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων του 2010 και κατατάσσονται ανάλογα με την αποδοτικότητα τους σε 4 κατηγορίες Β, Β+, Α και Α+. Οι υπόλοιπες κατηγορίες από Β και κάτω θεωρούνται μη ενεργειακά αποδοτικές και δεν είναι αποδεκτές βάση του ΚΕΝΑΚ. για τις νέες οικοδομές.

Η συγκεκριμένη κατασκευή γίνεται με βασικό σκοπό την δραστική μείωση των εξόδων για την αγορά ενέργειας.

Οι υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις των υφιστάμενων κτηρίων οι οποίες οφείλονται κατα βάση στη αρχική κακή κατασκευή αλλά και στην παλαιότητα (ανυπαρξία μονώσεων και στεγανοποιήσεων, κακής ποιότητας κουφώματα, κακός προσανατολισμός, κακοκατασκευασμένες και απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις θέρμανσης χωρίς αυτονομία ή αυτονομία παλαιού τύπου με ωρομετρητές, χωρίς αυτοματισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, με παλαιό μηχανολογικό εξοπλισμό χαμηλού βαθμού απόδοσης, εγκαταστασεις παραγωγής ζεστού νερού με ενεργοβόρους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες, κλιματιστικά παλαιάς τεχνολογίας με χαμηλό βαθό απόδοσης κ.λ.π), έχουν σαν αποτέλεσμα την σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών.

Η Τελώρ Ενεργειακή Κατασκευαστική προσφέρει ειδικά πακέτα λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κατοικίας τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα θέρμανσης που βασίζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαθέτουν πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης που μπορούν να εξασφαλίσουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80% (αντλίες θερμότητας).

Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με συστήματα συμβατικών καυσίμων χαμηλότερου κόστους από το πετρέλαιο (φυσικό αέριο και υγραέριο) και σε συνδυασμό με συσκευές πολύ υψηλής απόδοσης (λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου με συμπύκνωση) τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60%.

Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με συστήματα βιομάζας (λέβητες πέλλετ) τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50%.

Αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρικού ή παλαιού ηλιακού θερμοσίφωνα με ένα νέο ηλιακό θερμοσίφωνα πολύ υψηλής απόδοσης ή ακόμα και με ηλιοθερμικό σύστημα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 85% εξοικονόμηση ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού.

Αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με θερμοσίφωνα – αντλία θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού που να μπορεί να εξασφαλίσει έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού .

Κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη, μόνωση ταράτσας, μόνωση στέγης κ.λ.π) που μπορεί να εξασφαλίσει έως και 80% μείωση των θερμικών απωλειών για θέρμανση και έως 50% μείωση των ψυκτικών φορτίων για κλιματισμό .

Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων που μπορεί να εξασφαλίσει έως και 15% μείωση των συνολικών θερμικών απωλειών για θέρμανση και έως 25% μείωση των συνολικών ψυκτικών φορτίων για κλιματισμό .

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (net metering) το οποίο μπορεί να καλύψει στο 100% τα έξοδα για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μιας μέσης κατοικίας..

Εγκατάσταση ενός μικρού χαμηλού κόστους διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος μέχρι 450 watt το οποίο μπορεί να διασφαλίσει, κυρίως κατά τις περιόδους μεγάλης ηλιοφάνειας που δεν είναι λίγες στην χώρα μας, εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να φτάσει έως και 30% .

Αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες led χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης η οποία μπορεί να διασφαλίσει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία του φωτισμού έως και 80% .

Εγκατάσταση απλών, έξυπνων και οικονομικών συστημάτων αυτοματισμού (ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές φωτός, ανιχνευτές έντασης φωτισμού, ντίμερ) για το έλεγχο του φωτισμού τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους του σπιτίου (κήποι, προαύλια, μπαλκόνια κ.λ.π), η οποία μπορεί να διασφαλίσει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 20%.

Πλήρης ανακαίνιση κα ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του σπιτιού με μια έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση για την πλήρη διαχείρηση όλων των ηλεκτρικών φορτίων του σπιτιού η οποία μπορεί να διασφαλίσει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 40%.

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ το οποίο παρέχει την δυνατότητα ένταξης σε αυτό κατοικίων. Οι εργασίες αναβάθμισης επιδοτούνται σε ποσοστό που φτάνει εώς 70% με βάση εισοδηματικά κριτήρια ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τραπεζικό δανεισμό με πλήρη επιδότηση επιτοκίου.