Επιδότηση σε Αλλάζω συσκευή για Επιχειρήσεις για βελτίωση Ποιότητας Ισχύος

Δόθηκε στη δημοσιότητα ο οδηγός του προγράμματος Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις, όπου μεταξύ άλλων επιδοτεί να τοποθετήσετε έξυπνες συσκευές διαχείρισης ενέργειας με επιδότηση έως 65%.

Αρχικά θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις και έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και εφαρμογή παρεμβάσεων για την σωστή λειτουργία της και έπειτα να τοποθετήσουμε στον πίνακα έξυπνες συσκευές για να παρακολουθείτε τις καταναλώσεις της εγκατάστασης και να κάνουμε έξυπνη διαχείριση για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης στο ελάχιστο.

Η διαδικασία ξεκινάει με την αυτοψία μηχανικού μας στο χώρο σας και την παράδοση μια πρώτης έκθεσης με τα αποτελέσματα και τις δυνατότητες βελτίωσης, καθώς και με την πρόταση τοποθέτησης των έξυπνων συσκευών.

Είναι μια παρέμβαση που θα βελτιώσει την κατάσταση της επιχείρισης και μπορείτε να την “πάρετε” μαζί σας σε περίπτωση μετακόμισης.

Ποιά είναι τα ωφέλη της βελτίωσης ποιότητας ισχύος.

Τα οφέλη είναι πολύπλευρα και αφορούν και το οικονομικό κέρδος αλλά και το ποιοτικό όπως:

  • Μείωση λογαριασμού ρεύματος μέσω μείωσης κατανάλωσης

  • Αύξηση βαθμού απόδοσης μηχανημάτων

  • Αύξηση χρόνου ζωής μηχανημάτων

  • Έλεγχος καταναλώσεων συσκευών

  • Γνώση ενεργειακού κόστους επιχείρησης

  • Επίλυση βλαβών

Επιδότηση έως 65% στο νέο πρόγραμμα.

Μέσω του νέου προγράμματος παρέχονται κίνητρα για την τοποθέτηση των ενεργειακών συσκευών.

Η ενεργειακή μείωση σε συνδυασμό με την επιδότηση ελαχιστοποιεί τον χρόνο απόσβεσης της επέννδυσης στην ενεργειακή βελτίωση της επιχειρησής σας.

Σε περίπτωση που υπάρχει και φωτοβολταικό στο χώρο κρίνουμε απαραίτητη την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.