Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικής εγκατάστασης

Σε υποχρεωτική εφαρμογή από 1/1/2024 μπαίνει ο νέος κανονισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως ίσχυε σε κάθε κατοικία όπου ολοκληρώνεται μια ηλεκτρική εγκτάσταση είτε σε νεόδμητη κατοικία είτε σε ανακαίνιση θα πρέπει να έπεται η επιθεώρηση με διαπιστευμένο όργανο, επίσης και σε κάθε χώρο που έχει παρέλθει ο χρονική διάρκεια που είναι σε ισχύ.

Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το κόμματι και ο επιθεωρητής βασίζεται πολλές φορές στον οπτικό έλεγχο, ή στις μετρήσεις κάποιου τρίτου προσώπου.

Στην εταιρεία ώς έχουμε υποχρέωση, η επιθεώρηση γίνεται ώς εξής: Μηχανικός της εταιρείας μας κάνει αυτοψία στο χώρο, διενεργεί μετρήσεις με κατάλληλο όργανο και έπειτα κάνεις τις απαραίτητες αναλύσεις και χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα εκδίδει και σας παραδίδει το Πιστοποιοητικό Ηλεκτρολόγου.

Η επιθώρηση είναι ακόμα πιο σημαντική σε επαγγελματικούς χώρους όπου συναθροίζεται και εκτείθεται σε κίνδυνους περισσότερος κόσμος αλλά και οι εγκαταστάσεις είναι μεγαλύτερες και ακριβότερες.

Σε ποιές περιπτώσεις είναι απαραίτηση η επιθεώρηση

Ο αρχικός έλεγχος διενεργείτε μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Ο επανέλεγχος :

 • Για κτήρια κατοικιών

 • Κάθε 10 χρόνια μέγιστο

 • Μετά από αλλαγη χρήσης

 • Έπειτα από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα όπως πλημμύρες

 • Μετά από καταγγελία

 • Για επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ)

 • Κάθε 5 χρόνια μέγιστο

 • Μετά από αλλαγή χρήσης

 • Έπειτα από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα όπως πλημμύρες

 • Μετά από καταγγελία

 • Μετά από αλλαγή ιδιοκτήτη ή χρήστη

 • Χώροι Ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού

 • Κάθε 2 χρόνια μέγιστο

 • Μετά από αλλαγή χρήσης

 • Έπειτα από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα όπως πλημμύρες

 • Μετά από καταγγελία

 • Μετά από αλλαγή ιδιοκτήτη ή χρήστη

Η επιθεώρηση είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Η επιθεώρηση και έλεγχος της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία σε όλα τα κτήρια για λόγους ασφάλειας των προσώπων που τα χρησιμοποιούν αλλά και του εξοπλισμού και για να μπορεί να ισχύει η ασφάλεια που έχετε κάνει.

Το νέο πρότυπο έχει εισάγει κάποιες πιο αυστηρές διαδικασίες και ειδικά για την προστασία από υπερτάσεις όπως οι κρουστικές (κεραυνικές), είναι σημαντικό για εσάς έμπειρος ηλεκτρολόγος να ελένξει την εγκατάσταση για να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι σας, ή στον επαγγελματικό σας χώρο.

Μεταξύ άλλων ελέγχονται η διάταξη διαφορικού ρεύματος ( Ρελέ), η αντίσταση γείωσης και η συνέχεια του αγωγού γείωσης, ο βρόγχος σφάλματος και η σύνθετη αντίσταση, η αντίσταση μόνωσης των καλωδίων κτλ.