Κατασκευή Φωτοβολταικών Σταθμών

Κατασκευή Φωτοβολταικών Πάρκων 

Η εταιρεία Τελώρ Ενεργειακή ΙΚΕ δραστηριοποιείται στη κατηγορία των ενεργειακών έργων που αφορούν τα φωτοβολταϊκά με εμπειρία στην κατασκευή των πιο σύνθετων Φ/Β πάρκων στην Ελλάδα και στη Κύπρο.

Αναλαμβάνουμε: 

 • Πλήρη Κατασκευή Φωτοβολταικού Πάρκου
 • Περίφραξη, Χωματουργικές Εργασίες, Οικοδομικές, Ηλεκτρολογικές
 • Κατασκευή Φ/Β Πάρκου με όλους τους Τύπους βάσεων.
 • Κατασκευή Φ/Β Πάρκου Πλωτού
 • Ανάληψη Έργων σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό

Κατασκευή Φωτοβολταικού Σταθμού Net Metering

Αναλαμβάνουμε: 

 • Πλήρη Κατασκευή Φωτοβολταικού Σταθμού
 • Κατασκευή Υβριδικού Σταθμού με Back Up.
 • Κατασκευή Υβριδικού Σταθμού με Back Up και μερική ή Πλήρη Αυτονόμηση
 • Οικοδομικές εργασίες, Ηλεκτρολογικές
 • Εργασίες Σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ σε Υποσταθμό Μέσης Τάσης Βιομηχανίας
 • Κατασκευή Φ/Β Σταθμού με όλους τους Τύπους βάσεων.
 • Ανάληψη Έργων σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό

Κατασκευή Φωτοβολταικού Σταθμού Αυτόνομου

Αναλαμβάνουμε: 

 • Πλήρη Κατασκευή Φωτοβολταικού Αυτόνομου Σταθμού
 • Οικοδομικές εργασίες, Ηλεκτρολογικές
 • Σύνδεση με Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Κατοικίας
 • Εύρεση Βέλτιστων Λύσεων για τη Μέγιστη Αυτονόμηση και διάρκεια Μπαταριών.
 • Κατασκευή Φ/Β Σταθμού με όλους τους Τύπους βάσεων.
 • Ανάληψη Έργων σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό

Άμεση Έναρξη Εργασιών και γρήγορη αποπεράτωση Έργου