Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ»

Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ»

Το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ υλοποιείται από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. και παρέχει κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα ακίνητα.

 • Αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων της Αθήνας
 • Ανάδειξη κτιριακού πλούτου της πρωτεύουσας
 • Αντιμετώπιση γήρανσης και φθορών των κτιρίων – προστασία και ανάδειξη των ακινήτων της πόλης
 • Απαλλαγή της Αθήνας από την αντιαισθητική εικόνα του τεχνητού «δάσους» των κεραιών που αλλοιώνουν την φυσιογνωμία της πόλης

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός των ορίων αρμοδιότητας του δήμου Αθηναίων.
Εξαιρούνται τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, κτίρια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100% των ανώτατων τιμών του κόστους εργασιών βάσει του ΦΕΚ 1358/Β’/01.08.2007, ενώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 6.000€ ανά κτίριο.

Για τα Διατηρητέα Κτίρια η επιδότηση των εργασιών προσαυξάνεται κατά 35% και η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 7.200€

Στην περίπτωση που επιλεγεί μηχανικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, η αμοιβή του επιδοτείται από το Πρόγραμμα με το ποσό των 400€.

Οι επιδοτούμενες εργασίες

 • Επισκευή όψης Στέγης
 • Επισκευή και Χρωματισμός Εξωτερικών Κουφωμάτων
 • Χρωματισμός και Συντήρηση Εξωτερικής Όψης Κτιρίου
 • Επισκευή Γύψινων, Επιχρισμάτων και Κορωνίδων
 • Τρίψιμο, Στίλβωση και Επισκευή Ορθομαρμαρώσεων
 • Μετακίνηση Κλιματιστικών
 • Απόκρυξη Κλιματιστικών
 • Μετακίνηση Δορυφορικών Κεραιών
 • Αποξήλωση Παράνομων Διαφημιστικών και Επαγγελματικών Πινακίδων
 • Αντικατάσταση Ατομικών Κεραιών
 • Φύτευση Δένδρων
 • Φύτευση Θάμνων

Στάδια προγράμματος

Τα βήματα διεξαγωγής του προγράμματος:

ΒΗΜΑ 1

Επιλογή Μηχανικού: Είτε από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης είτε Ιδιώτη ( Είμαστε Εγγεγραμένοι)

ΒΗΜΑ 2
Υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό Σύστημα: Άνοιγμα Φακέλου Κτιρίου – Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προμέτρηση – Τεχνική Έκθεση

ΒΗΜΑ 3
Εκτέλεση εργασιών (εφόσον υπάρχει έγκριση της αίτησης)

ΒΗΜΑ 4
Υποβολή απολογιστικών στοιχείων στο πληροφοριακό Σύστημα: Ολοκλήρωση Εργασιών – Επιμέτρηση – Έκθεση Μηχανικού / Ελεγκτή Δόμησης

ΒΗΜΑ 5
Καταβολή Επιδότησης