Συντήρηση Φωτοβολταικών

Συντήρηση Φωτοβολταικών

Η εταιρεία Τελώρ Ενεργειακή ΙΚΕ δραστηριοποιείται ενεργά στο κομμάτι της Συντήρησης των Φωτοβολταικών Πάρκων και εγκαταστάσεων Net Metering.

Πλεονεκτήματα Συντήρησης που την κάνουν απαράιτητη

 • Μειώνεται ο Χρόνος γήρανσης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Εξασφαλίζουμε την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης και διατηρούμε υψηλή την παραγωγικότητα του σταθμού, καθώς και προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή από κινδύνους Ηλεκτροπληξίας
 • Ισχύουν οι εγγυήσεις των Υλικών.
 • Ισχύουν οι όροι αποζημίωσης του Ασφαλιστικού φορέα.
 • Προλαμβάνονται μη αναστρέξιμες διαδικασίες και βοηθάμε στη μαρκοχρόνια λειτουργία του εξοπλισμού
 • Αυξάνεται η μεταπωλητική αξία της εγκατάστασης
 • Κερδίζεται προσωπικό χρόνο ενασχόλησης με το Φωτοβολταικό

Τι περιλαβάνει η Συντήρηση

 • Ηλεκτρολογικού Ελέγχους όλων των στοισείων της εγκατάστασης
 • Αντικατάσταση Αναλώσιμων
 • Διαχείριση των εγγυήσεων των υλικών αναλαμβάνοντας την αντικατάσταση και την διαχείριση του περιστατικού
 • Μηχανολογικό εέλεγχο
 • Καθημερινός έλεγχος παραγώμενης ισχύος και τηλεφωνική υποστήριξη
 • Άμεση επέμβαση επισκευής βλάβης χρησιμοποιώντας όργανα τελευταίας τεχνολογίας και διάθεσιμότητα υλικών στις αποθήκες μας.
 • Πλύσιμο Φωτοβολταικών με ειδικά μηχανήματα λεπτόινων με απιονισμένο νερό
 • Χλοοκοψία για την αποφυγή σκιάσεων και την προστασία από πυρκαγ
 • Θερμογραφικός έλεγχος για:
  • Εύρεση Hot -Spot
  • PID
  • Επιθεώρηση Μετασχηματιστών
  • Καλωδίων και Πινάκων
  • Trackers

Φαινόμενο PID

Το PID ή Potential Induced Degradation είναι ένα φαινόμενο το οποίο έκανε την εμφάνισή του στα φωτοβολταϊκά πλαίσια – πάνελ τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος της εμφάνισής του είναι ο σχεδιασμός των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με στοιχειοσειρές “μεγάλου μήκους” που αναπτύσσουν υψηλή τάση. Η τάση αυτή σε αρκετές περιπτώσεις πλησιάζει τα 1000V και “εξυπηρετεί” τις μειωμένες απώλειες ενέργειας στους αγωγούς.

Ωστόσο, η υψηλή τάση δημιουργεί μεγάλη διαφορά δυναμικού μεταξύ των φωτοβολταϊκών πλαισίων – πάνελ και του συστήματος στήριξης (βάσεων) -το οποίο είναι γειωμένο-. Έτσι, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά πλαίσια που βρίσκονται πλησίον του αρνητικού πόλου, εμφανίζεται “διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος” από τις φωτοβολταϊκές κυψέλες προς το γειωμένο πλαίσιο και το σύστημα στήριξης, φαινόμενο το οποίο ονομάζεται PID των φωτοβολταϊκών πάνελ.

Απόρροια αυτής της διαρροής είναι τα φωτοβολταϊκά πάνελ να αναπτύσσουν μικρότερη ισχύ, και συνεπώς να έχουν σημαντικά χαμηλότερη παραγωγικότητα. Άρα, είναι απαραίτητο να εντοπίζεται έγκαιρα το PID στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις προκειμένου, να αποφεύγεται η σημαντική υποβάθμιση των πλαισίων που θα θέσει υπό αμφισβήτηση τις όποιες πιθανότητες αντιστροφής του φαινομένου, και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται η μειωμένη παραγωγικότητα και απώλεια εσόδων!

Η επεμβατική συντήρηση, εντοπισμός φαινομένου και θεραπεία του φαινομένου PID είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί εξειδικευμένη λύση.

Στη Τέλωρ Ενεργειακή ΙΚΕ έχουμε όλη τη Τεχνογνωσία για να το αντιμετωπίσουμε.